Solucions integrals de final de línia

Projectes d’enginyeria que reflecteixen la nostra experiència de més de 25 anys en el sector de l’embalatge, sempre a partir de maquinària de fabricació pròpia, complementant-la amb elements de mercat curosament escollits. La clau de l’èxit dels nostres projectes és el treball conjunt amb els nostres clients per fer un bon diagnòstic de les seves necessitats

Per a la indústria càrnica

Paletització i enfardat de safates de plàstic amb peces de carn provinents d’un escorxador.

Per a la indústria de fertilitzants

Paletització, fleixat vertical i embolicat amb protecció antipluja de bidons de 20 litres d’adobs químics.

Per a la indústria d’automoció

Encaixat de diferents formats de lubricants per a l’automòbil i paletització, amb un únic robot, de tres línies de producció.

Per a la indústria de pintures

Encaixat wrap-around de pots i ampolles de pintura per introduirlos posteriorment en cubetes i paletitzar-los.

Per a la indústria metal·lúrgica

Sistema de transport amb suports especials, encaixat i paletització d’extintors de mides diferents.

Per a la indústria farmacèutica

Encaixat, paletització i enfardat en una mateixa línia de sis formats diferents de dispensadors de gel i ampolles d’alcohol i d’aigua oxigenada.

Per a la indústria de la fusta

Agrupació de tacs de fusta per a palets, paletització per capes senceres i enfardat simultani.

Per a la indústria de begudes

Paletització amb robot de caixes i barrils provinents de tres línies de producció diferents, enfardat i etiquetatge

Per a la indústria de la construcció

Transport sobre tacs de poliuretà, paletització i enfardat de plaques d’aïllament de grans dimensions.

Deixeu que el nostre equip d’experts participi en la definició del vostre projecte

Un valor afegit al vostre projecte de final de línia.​

Equips robustos i de confiança, amb més de 40 anys de presència al mercat.
Solicite InformacionReady to help you!
Descobreix la nostra maquinària